Voorbeeld 1: Vernatten veen óók voor agrariër
Naar een toekomstbestendig Laag Holland

 • De bodem in de Noord-Hollandse veengebieden bestaat vooral uit dikke pakketten afgestorven veenmos. Door deze plant weer te laten groeien, kan de bodem langzaam stijgen.
  De bodem in de Noord-Hollandse veengebieden bestaat vooral uit dikke pakketten afgestorven veenmos. Door deze plant weer te laten groeien, kan de bodem langzaam stijgen.
 • Om veenmos te laten groeien is een vochtige en schrale bodem nodig. In het Ilperveld doen we onderzoek naar de optimale omstandigheden.
  Om veenmos te laten groeien is een vochtige en schrale bodem nodig. In het Ilperveld doen we onderzoek naar de optimale omstandigheden.
 • Bij dit project ‘Omhoog met het Veen’ in het Ilperveld hechten we groot belang aan voorlichting en educatie.
  Bij dit project ‘Omhoog met het Veen’ in het Ilperveld hechten we groot belang aan voorlichting en educatie.
 • Vernatting heeft gevolgen voor de veehouderij. Wanneer de begaanbaarheid beperkt wordt, zijn maatregelen nodig.
  Vernatting heeft gevolgen voor de veehouderij. Wanneer de begaanbaarheid beperkt wordt, zijn maatregelen nodig.
 • Ook de teelt van lisdodde wordt onderzocht. Er is veel vraag naar lisdodde dat verwerkt kan worden als biologisch isolatiemateriaal.
  Ook de teelt van lisdodde wordt onderzocht. Er is veel vraag naar lisdodde dat verwerkt kan worden als biologisch isolatiemateriaal.

In Laag Holland zakt de veenbodem letterlijk onder je voeten vandaan. Bodem én het waterpeil dalen hier namelijk met ruim 1 centimeter per jaar. De oorzaken? Inklinking en oxidatie van de veengrond, als gevolg van het eeuwenlange droogleggen. Die bodemdaling heeft verschillende ongewenste gevolgen: van overstromingen in de regio tot een verhoogde uitstoot van CO2 door veenafbraak.

Met het Innovatie Programma Veen (IPV) wil Landschap Noord-Holland samen met de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken de bodemdaling een halt toeroepen. De oplossing: vernatting van de veengebieden, met natte veeteelt en natte plantenteelt. Bij natte veeteelt wordt in de zomer het waterpeil opgezet in de veenweiden zelf. Zo vermindert de bodemdaling, en in sommige gevallen stijgt de bodem zelfs weer. Bij natte plantenteelt worden gewassen geteeld die goed gedijen in een natte omgeving, én commercieel en ecologisch interessant zijn. Een aanpak die voor agrariërs bedrijfseconomisch meer mogelijkheden biedt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld lisdodde verbouwen, waarmee duurzame bouwmaterialen worden vervaardigd. Op die manier maken we Laag Holland toekomstbestendig, zowel voor de natuur als voor de agrarische ondernemers!

Colofon

Fotografie

 • Wim Apswoude
 • Bas Arends
 • P.A.J. de Boer
 • Babette Bontes
 • Gerard Bos
 • Studio Harm Botman
 • Henk van Bruggen
 • Frans Buissink
 • Maarten van Cleef
 • Anne Copier
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Jaco Diemeer
 • Wil Doorn-Meyne
 • Dutchphoto
 • Eric van der Eijk
 • Kees Fopma
 • Kees de Gooijer
 • Marc Guyt/Buiten-beeld
 • Jelle Harder
 • Jelger Herder/Buiten-beeld
 • René Houtwipper
 • Ted Jansen
 • Sabine van Keulen
 • Katinka Krijgsman
 • Annika Langeveld
 • Koos Leek

 

 • Aico Lind
 • Maud Maartens
 • Ilse Miedema
 • Peter Mol
 • T. Nahuijsen-Altena
 • René Pannekeet
 • Sjaak Pieterse
 • Bas van de Riet
 • Jan Rijnders
 • Klaas Ros
 • Arthur Schaafsma
 • Dennis Schaefer
 • Menno Schaefer
 • Patricia Smits Schouten
 • Lars Soerink
 • Johan Stuart
 • Wim Tijsen
 • Eelke Verboom
 • Chris van der Vliet
 • Ronald van Wijk
 • Jan Zijp

Tekst

 • Maja Nijessen en Dagmar Holtman van bee in tune

Redactie

 • Ilse Miedema en Johan Stuart

Artist Impression

 • Peter Veldt

Social MediaOntwerp en techniek