Ambitie 4
Landschap klimaatbestendig maken

 • Noord-Holland is de laatste duizend jaar een ‘energielandschap’ geweest. De energie transitie vraagt hier ook in de toekomst om.
  Noord-Holland is de laatste duizend jaar een ‘energielandschap’ geweest. De energie transitie vraagt hier ook in de toekomst om.
 • De waterberging bij Hensbroek voorkomt schade in de bebouwde kom en op agrarisch land bij hevige regenbuien, maar is ook een waardevol natuurgebied.
  De waterberging bij Hensbroek voorkomt schade in de bebouwde kom en op agrarisch land bij hevige regenbuien, maar is ook een waardevol natuurgebied.
 • In de veengebieden volgt de bodem het waterpeil. Het waterpeil altijd maar verlagen is een doodlopende weg.
  In de veengebieden volgt de bodem het waterpeil. Het waterpeil altijd maar verlagen is een doodlopende weg.
 • De zakkende veenbodem heeft grote gevolgen voor natuur, landschap en mensen. Zo komt de kerkfundering van de Vermaning in Westzaan steeds verder boven de grond te staan.
  De zakkende veenbodem heeft grote gevolgen voor natuur, landschap en mensen. Zo komt de kerkfundering van de Vermaning in Westzaan steeds verder boven de grond te staan.
 • Slimme oplossingen om de klimaatverandering het hoofd te bieden, vergen veel overleg. Hier een veldbezoek in de Schoonwatervallei bij Castricum.
  Slimme oplossingen om de klimaatverandering het hoofd te bieden, vergen veel overleg. Hier een veldbezoek in de Schoonwatervallei bij Castricum.

Wat hebben windmolens, dijkversterkingen en veenweidegebieden met elkaar gemeen? Behalve dat ze allemaal bepalend zijn voor het landschap, hebben ze ook direct te maken met klimaatverandering. Zo moeten de versterkte dijken ons beschermen tegen de zeespiegelstijging en bouwen we windmolens om onze CO2-uitstoot terug te dringen.

Maar de drassige polders hebben ook veel invloed op het milieu. Dat komt doordat de landbouw een steeds lager waterpeil vereist, waardoor het veen er in rap tempo inklinkt. Gevolg? De CO2 die hierbij jaarlijks vrijkomt, is vergelijkbaar met de uitstoot van maar liefst 2 miljoen auto’s! De focus ligt vooral op technische maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, maar juist de natuur kan ons enorm helpen. Met slimme inrichting van waterbuffers, vergroening van infrastructuur en stad, en niet te vergeten: met een gezond waterpeil in onze polders. Landschap Noord-Holland initieert, adviseert en ondersteunt overheden, bedrijven en waterschappen om datzelfde te doen. Bijvoorbeeld met de Schoonwatervallei bij Castricum en het ambitieuze Innovatie Programma Veen in Laag Holland. Samen werken we, mét de natuur, aan een klimaatbestendig Noord-Holland.

Colofon

Fotografie

 • Wim Apswoude
 • Bas Arends
 • P.A.J. de Boer
 • Babette Bontes
 • Gerard Bos
 • Studio Harm Botman
 • Henk van Bruggen
 • Frans Buissink
 • Maarten van Cleef
 • Anne Copier
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Jaco Diemeer
 • Wil Doorn-Meyne
 • Dutchphoto
 • Eric van der Eijk
 • Kees Fopma
 • Kees de Gooijer
 • Marc Guyt/Buiten-beeld
 • Jelle Harder
 • Jelger Herder/Buiten-beeld
 • René Houtwipper
 • Ted Jansen
 • Sabine van Keulen
 • Katinka Krijgsman
 • Annika Langeveld
 • Koos Leek

 

 • Aico Lind
 • Maud Maartens
 • Ilse Miedema
 • Peter Mol
 • T. Nahuijsen-Altena
 • René Pannekeet
 • Sjaak Pieterse
 • Bas van de Riet
 • Jan Rijnders
 • Klaas Ros
 • Arthur Schaafsma
 • Dennis Schaefer
 • Menno Schaefer
 • Patricia Smits Schouten
 • Lars Soerink
 • Johan Stuart
 • Wim Tijsen
 • Eelke Verboom
 • Chris van der Vliet
 • Ronald van Wijk
 • Jan Zijp

Tekst

 • Maja Nijessen en Dagmar Holtman van bee in tune

Redactie

 • Ilse Miedema en Johan Stuart

Artist Impression

 • Peter Veldt

Social MediaOntwerp en techniek