Voorbeeld 2. Biodiversiteit in het boerenland
‘We willen de negatieve trend keren’

Grutto, kievit, kemphaan, veldleeuwerik; hun kleuren en klanken horen onmiskenbaar bij het boerenland. Of liever: hóórden erbij, want het gaat niet goed met deze vogels. ‘Sommige soorten, zoals de patrijs en de veldleeuwerik, zijn met wel 90 procent achteruit gegaan sinds de jaren zestig’, vertelt Anne Voorbergen, projectleider Boerenlandvogels bij Landschap Noord-Holland.

En dat is een gemis. ‘Het laat de achteruitgang van de biodiversiteit in het boerenland zien.’ Daarom wil Landschap Noord-Holland, samen met agrarische collectieven en vrijwilligers, het leefgebied van de boerenlandvogels beschermen en herstellen. ‘We zorgen voor weidevogelvriendelijk beheer in onze eigen gebieden, en leiden vrijwilligers op om samen met boeren in Noord-Holland op essentiële plekken het beheer uit te voeren. Maar uiteindelijk willen we dat weidevogelvriendelijke boeren een eerlijke prijs voor hun melkproducten krijgen. Dat doen we onder andere door consumenten bewust te maken van het belang van weidevogelvriendelijke landbouw. Zo brengen we strategisch en duurzaam de weidevogel terug in het boerenland!’

Scholekster
Tureluur
Grutto
Kievit
Watersnip
Kemphaan

Colofon

Fotografie

 • Wim Apswoude
 • Bas Arends
 • P.A.J. de Boer
 • Babette Bontes
 • Gerard Bos
 • Studio Harm Botman
 • Henk van Bruggen
 • Frans Buissink
 • Maarten van Cleef
 • Anne Copier
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Jaco Diemeer
 • Wil Doorn-Meyne
 • Dutchphoto
 • Eric van der Eijk
 • Kees Fopma
 • Kees de Gooijer
 • Marc Guyt/Buiten-beeld
 • Jelle Harder
 • Jelger Herder/Buiten-beeld
 • René Houtwipper
 • Ted Jansen
 • Sabine van Keulen
 • Katinka Krijgsman
 • Annika Langeveld
 • Koos Leek

 

 • Aico Lind
 • Maud Maartens
 • Ilse Miedema
 • Peter Mol
 • T. Nahuijsen-Altena
 • René Pannekeet
 • Sjaak Pieterse
 • Bas van de Riet
 • Jan Rijnders
 • Klaas Ros
 • Arthur Schaafsma
 • Dennis Schaefer
 • Menno Schaefer
 • Patricia Smits Schouten
 • Lars Soerink
 • Johan Stuart
 • Wim Tijsen
 • Eelke Verboom
 • Chris van der Vliet
 • Ronald van Wijk
 • Jan Zijp

Tekst

 • Maja Nijessen en Dagmar Holtman van bee in tune

Redactie

 • Ilse Miedema en Johan Stuart

Artist Impression

 • Peter Veldt

Social MediaOntwerp en techniek