Ambitie 2
Groei van de biodiversiteit

 • Vochtige en schrale graslanden veranderen in de zomermaanden in mooie bloemen weides. Hier met echte koekoeksbloem.
  Vochtige en schrale graslanden veranderen in de zomermaanden in mooie bloemen weides. Hier met echte koekoeksbloem.
 • Sperwers zijn afhankelijk van een rijke vogelstand. Ze jagen op kleine vogels als mezen en mussen.
  Sperwers zijn afhankelijk van een rijke vogelstand. Ze jagen op kleine vogels als mezen en mussen.
 • De weilanden in onze natuurgebieden staan in het voorjaar volop bloemen. Het zijn geen groene ‘biljartlakens’.
  De weilanden in onze natuurgebieden staan in het voorjaar volop bloemen. Het zijn geen groene ‘biljartlakens’.
 • Waar nodig grijpen we in om de natuur te helpen. Hier plaggen we in het Heitje van Katham om de bijzonder heidevegetatie de ruimte te geven en meststoffen af te voeren.
  Waar nodig grijpen we in om de natuur te helpen. Hier plaggen we in het Heitje van Katham om de bijzonder heidevegetatie de ruimte te geven en meststoffen af te voeren.
 • We werken zo veel mogelijk samen met boeren die rekening willen houden met de natuur.
  We werken zo veel mogelijk samen met boeren die rekening willen houden met de natuur.
 • Hier werken vrijwilligers samen met de boswachter bij het hooien in het kletsnatte Ilperveld. Een werkwijze met toekomstperspectief.
  Hier werken vrijwilligers samen met de boswachter bij het hooien in het kletsnatte Ilperveld. Een werkwijze met toekomstperspectief.

Denkend aan Noord-Holland komen ongetwijfeld ook beelden van polders met koeien naar boven. Die landbouw zorgde begin vorige eeuw nog voor verrijking van de natuur. Maar door industrialisatie van de landbouw, bedrijvigheid, verstedelijking en nieuwe infrastructuren is die natuur inmiddels drastisch verschraald.

Zo nam in honderd jaar tijd het aantal gruttoparen in de Noord-Hollandse graslanden af van 100.000 naar 30.000. En dat geldt niet alleen voor de grutto. Sinds de vorige eeuw daalde het aantal planten- en diersoorten in Nederland van 40% in 1900 tot 15% in 2010. Landschap Noord-Holland zet zich maximaal in om deze trend te keren. Door onze 96 terreinen zo te beschermen dat planten- en diersoorten er weer kunnen floreren. Maar ook daarbuiten ondersteunen we gemeenten en provincie, natuurorganisaties, boeren en particuliere eigenaren om hun terreinen natuurvriendelijk te beheren. Onze experts doen dat op basis van gedegen onderzoek en uitgebreide kennis en ervaring, en in samenwerking met onze partners en vele vrijwilligers.

Colofon

Fotografie

 • Wim Apswoude
 • Bas Arends
 • P.A.J. de Boer
 • Babette Bontes
 • Gerard Bos
 • Studio Harm Botman
 • Henk van Bruggen
 • Frans Buissink
 • Maarten van Cleef
 • Anne Copier
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Jaco Diemeer
 • Wil Doorn-Meyne
 • Dutchphoto
 • Eric van der Eijk
 • Kees Fopma
 • Kees de Gooijer
 • Marc Guyt/Buiten-beeld
 • Jelle Harder
 • Jelger Herder/Buiten-beeld
 • René Houtwipper
 • Ted Jansen
 • Sabine van Keulen
 • Katinka Krijgsman
 • Annika Langeveld
 • Koos Leek

 

 • Aico Lind
 • Maud Maartens
 • Ilse Miedema
 • Peter Mol
 • T. Nahuijsen-Altena
 • René Pannekeet
 • Sjaak Pieterse
 • Bas van de Riet
 • Jan Rijnders
 • Klaas Ros
 • Arthur Schaafsma
 • Dennis Schaefer
 • Menno Schaefer
 • Patricia Smits Schouten
 • Lars Soerink
 • Johan Stuart
 • Wim Tijsen
 • Eelke Verboom
 • Chris van der Vliet
 • Ronald van Wijk
 • Jan Zijp

Tekst

 • Maja Nijessen en Dagmar Holtman van bee in tune

Redactie

 • Ilse Miedema en Johan Stuart

Artist Impression

 • Peter Veldt

Social MediaOntwerp en techniek