Ambitie 1
Oppervlakte natuur vergroten

 • De schorren van Balgzand zijn onmisbaar voor honderdduizenden vogels om te broeden en trekvogels om te rusten bij hoogwater.
  De schorren van Balgzand zijn onmisbaar voor honderdduizenden vogels om te broeden en trekvogels om te rusten bij hoogwater.
 • Met een eendenkooi alleen zijn we er niet. Zo’n kooi heeft grasland rondom nodig als voedselgebied voor de eenden. Hier bij Eendenkooi ’t Zand in de Zijpe.
  Met een eendenkooi alleen zijn we er niet. Zo’n kooi heeft grasland rondom nodig als voedselgebied voor de eenden. Hier bij Eendenkooi ’t Zand in de Zijpe.
 • Achter de prachtige duinen liggen waardevolle graslanden die we graag aankopen om robuuste natuur te krijgen.
  Achter de prachtige duinen liggen waardevolle graslanden die we graag aankopen om robuuste natuur te krijgen.
 • De Zandpolder Callantsoog verandert meer en meer in een natuurgebied. De laatste jaren konden we hier stukken grond aankopen en inrichten. En we hebben nog meer op het oog.
  De Zandpolder Callantsoog verandert meer en meer in een natuurgebied. De laatste jaren konden we hier stukken grond aankopen en inrichten. En we hebben nog meer op het oog.
 • Het Natuur Netwerk Nederland (vroeger de Ecologische Hoofdstructuur) geeft richting aan de grondaankopen die we doen. Daarnaast kopen we strategische stukken grond buiten de NNN.
  Het Natuur Netwerk Nederland (vroeger de Ecologische Hoofdstructuur) geeft richting aan de grondaankopen die we doen. Daarnaast kopen we strategische stukken grond buiten de NNN.

Landschap Noord-Holland beheert 96 gebieden van in totaal ruim 4.500 hectaren in de meest uiteenlopende soorten landschap. Daar zorgen we goed voor, met ziel en zakelijkheid en met de blik op de toekomst.

En dat is nodig, want de klimaatverandering, landbouw en verstedelijking drukken zwaar op de biodiversiteit en de weerbaarheid van de natuur binnen en buiten onze terreinen. Daarom werken we aan toekomstbestendige natuur. We monitoren voortdurend onze gebieden en passen de inrichting en beheer aan als dat de natuur ten goede komt. We verbinden natuurgebieden, zodat we op een slimme manier leefgebieden van dieren en planten vergroten. En waar mogelijk kopen we gronden aan die we omvormen tot natuurgebieden. Natuurnetwerk Nederland is daarbij onze belangrijkste leidraad. We kijken graag verder als we daarmee de Noord-Hollandse natuur kunnen helpen en zeker kunnen stellen voor de toekomst. Ons doel 250 hectare extra natuur (eigendom) in 2021.

Colofon

Fotografie

 • Wim Apswoude
 • Bas Arends
 • P.A.J. de Boer
 • Babette Bontes
 • Gerard Bos
 • Studio Harm Botman
 • Henk van Bruggen
 • Frans Buissink
 • Maarten van Cleef
 • Anne Copier
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Jaco Diemeer
 • Wil Doorn-Meyne
 • Dutchphoto
 • Eric van der Eijk
 • Kees Fopma
 • Kees de Gooijer
 • Marc Guyt/Buiten-beeld
 • Jelle Harder
 • Jelger Herder/Buiten-beeld
 • René Houtwipper
 • Ted Jansen
 • Sabine van Keulen
 • Katinka Krijgsman
 • Annika Langeveld
 • Koos Leek

 

 • Aico Lind
 • Maud Maartens
 • Ilse Miedema
 • Peter Mol
 • T. Nahuijsen-Altena
 • René Pannekeet
 • Sjaak Pieterse
 • Bas van de Riet
 • Jan Rijnders
 • Klaas Ros
 • Arthur Schaafsma
 • Dennis Schaefer
 • Menno Schaefer
 • Patricia Smits Schouten
 • Lars Soerink
 • Johan Stuart
 • Wim Tijsen
 • Eelke Verboom
 • Chris van der Vliet
 • Ronald van Wijk
 • Jan Zijp

Tekst

 • Maja Nijessen en Dagmar Holtman van bee in tune

Redactie

 • Ilse Miedema en Johan Stuart

Artist Impression

 • Peter Veldt

Social MediaOntwerp en techniek