Ambitie 4
Landschap klimaatbestendig maken

 • Ons natuurgebied Zuiderveen bij Nauerna wordt proeflocatie voor natte plantenteelt.
 • De Grote Braak in Zuiderveen is een vaste plek voor allerlei soorten eenden.
 • In het Zeerijdtsdijkje bij Bakkum houden we kwel- en regenwater zo lang mogelijk vast.
 • In het Zeerijdtsdijkje werd in 2016 het laatste grote werk uitgevoerd: afplaggen en vernatten.

Stoppen bodemdaling en uitstoot CO2
De zeespiegel stijgt en de bodem daalt, vooral in veengebieden. Met het Innovatie Programma Veen willen we samen met de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken de bodemdaling een halt toeroepen. De oplossing: vernatting van de veengebieden en natte vee- en plantenteelt toepassen. Bij natte plantenteelt worden gewassen geteeld die goed gedijen in een natte omgeving én commercieel en ecologisch interessant zijn. Een aanpak die voor agrariërs bedrijfseconomisch meer mogelijkheden biedt. In 2016 kwam de financiering voor dit programma rond en werd de proeflocatie ‘Zuiderveen’ bij Nauerna gekozen. De inrichting van deze locatie volgt in 2017. Leuke bijvangst: we geven de natuurwaarden van het Zuiderveen ook een positieve impuls.

Nog een voorbeeld vinden we bij Castricum: de Schoonwatervallei. Het verbindt de hooggelegen PWN-duinen via de polders met het Alkmaardermeer. In het Zeerijdtsdijkje werden de laatste natuurherstelprojecten afgerond. De voedselrijke bovenlaag is afgegraven en met dit plagsel is het historische Zeerijdtsdijkje aangevuld. Nu is het weer goed zichtbaar. www.schoonwatervallei.nl

ColofonFotografen

 • Theo Baas
 • A. Boekee
 • Gerard Bos
 • Joost Bouwmeester
 • Henk van Bruggen
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Dutchphoto
 • Niels Hogeweg
 • René Houtwipper
 • Kennemercollege
 • Koos Leek
 • Arjan Meijer
 • Ilse Miedema
 • Aart Jan van Mossel
 • Arthur Schaafsma
 • Menno Schaefer
 • Johan Stuart
 • Eelke Verboom


Illustratie

 • Peter Veldt

Tekst

 • Ilse Miedema
 • Johan Stuart

Opmaak