Ambitie 3
Meer openbaar groen bij gemeenten

Aandacht voor natuur in Heiloo en Haarlem
Voor natuurbeleving hoef je niet per se naar een natuurgebied te gaan, want ook binnen de bebouwde kom zie je volop planten en dieren. Van grote stadsparken tot bloemige natuurstroken, ze dragen bij aan de biodiversiteit. Via Natuurlijke Zaken helpen wij gemeenten met advies en kennis om natuur strategisch en duurzaam in te zetten, te beheren en uit te breiden.
Een mooi voorbeeld vinden we in Heiloo. Wat een gewoon rijtje bomen lijkt, is in werkelijkheid een eeuwenoude wal met bomen die als erfscheiding werd aangelegd. Het zuidelijk deel van Heiloo heeft nog veel van dit soort historische groenelementen. De gemeente heeft dit cultuurhistorische landschap behouden bij de bouw van de nieuwe wijk Zuiderloo. Natuurlijke Zaken nam in 2016 de nieuwe bewoners mee op excursie in hun ‘achtertuin’. Dit opende de ogen van veel bewoners en er ontstond waardering voor dit bijzondere landschap.
Een ander voorbeeld vinden we in Haarlem. De gemeente koos in het Ecologisch Beleidsplan voor meer biodiversiteit. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Natuurlijke Zaken werd in 2016 voor de ecologische kennis ingehuurd.

Oude wal met knotbomen in Heiloo.
Oude wal met knotbomen
Anne Copier vertelt de bewoners over het belang van de oude wallen.
Anne Copier
Recreatie tussen historische groenelementen.
Recreatie tussen historische groenelementen.
De berm van de Westergracht in Haarlem wordt ingezaaid.
De berm van de Westergracht in Haarlem wordt ingezaaid.
Onze Groenploeg ontwierp
een serie dierenhotels.
Onze Groenploeg ontwierp een serie dierenhotels.

ColofonFotografen

 • Theo Baas
 • A. Boekee
 • Gerard Bos
 • Joost Bouwmeester
 • Henk van Bruggen
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Dutchphoto
 • Niels Hogeweg
 • René Houtwipper
 • Kennemercollege
 • Koos Leek
 • Arjan Meijer
 • Ilse Miedema
 • Aart Jan van Mossel
 • Arthur Schaafsma
 • Menno Schaefer
 • Johan Stuart
 • Eelke Verboom


Illustratie

 • Peter Veldt

Tekst

 • Ilse Miedema
 • Johan Stuart

Opmaak