Ambitie 2
Groei van de biodiversiteit

Onze dromen staan op papier, nu de uitvoering
Voortdurend streven we ernaar bijzondere soorten planten en dieren te behouden en beschermen. Behoud van biodiversiteit heet dat. Onze boswachters, gebiedsmanagers, ecologen en vrijwilligers spannen zich hier dagelijks voor in. Met mooie resultaten in 2016. Maar onze ambitie is groter: de biodiversiteit verder te laten groeien. Hoe we dat gaan doen is vastgelegd in de gebiedsplannen die we in 2016 hebben ontwikkeld. De dromen omzetten in concrete maatregelen wordt onze grootste uitdaging de komende jaren. Klik op de foto’s.

ColofonFotografen

 • Theo Baas
 • A. Boekee
 • Gerard Bos
 • Joost Bouwmeester
 • Henk van Bruggen
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Dutchphoto
 • Niels Hogeweg
 • René Houtwipper
 • Kennemercollege
 • Koos Leek
 • Arjan Meijer
 • Ilse Miedema
 • Aart Jan van Mossel
 • Arthur Schaafsma
 • Menno Schaefer
 • Johan Stuart
 • Eelke Verboom


Illustratie

 • Peter Veldt

Tekst

 • Ilse Miedema
 • Johan Stuart

Opmaak