Ambitie 1
Oppervlakte natuur vergroten

Bezoekerscentrum Ilperveld

We hebben 7 ambities waarmee we de doelen van Landschap Noord-Holland willen realiseren. Per ambitie presenteren we in dit verslag voorbeelden van wat we in 2016 hebben bereikt.

Aankoop 6 ha in Zandpolder bij Callantsoog
Zelden is er op een stuk grond zoveel moois tot stand gebracht voor de natuur als in de Zandpolder. Pal achter de duinen bij Callantsoog vind je een waterrijk gebied waar het wemelt van de trek- en broedvogels. We kunnen hier door een vierde grondaankoop van 6,2 ha in 2016 een mooi groot natuurgebied realiseren, aansluitend bij het Nollenland van Abbestede. Gemeente Schagen en de Provincie deden mee. Mits wij meefinancierden. Aan die voorwaarde konden we, dankzij het geld van onze Beschermers en ons Fonds Aankoop Natuurgebieden, gelukkig voldoen.

Onze ambitie is om nog 25 ha aan te kopen of in beheer te krijgen. We geven de natuur zo meer ruimte en beschermen het open landschap tegen het volbouwen met vakantieparken. Het is nu al een plek waar volop van te genieten valt.

ColofonFotografen

 • Theo Baas
 • A. Boekee
 • Gerard Bos
 • Joost Bouwmeester
 • Henk van Bruggen
 • Sjors van Dam
 • Kees Dekker
 • Dutchphoto
 • Niels Hogeweg
 • RenĂ© Houtwipper
 • Kennemercollege
 • Koos Leek
 • Arjan Meijer
 • Ilse Miedema
 • Aart Jan van Mossel
 • Arthur Schaafsma
 • Menno Schaefer
 • Johan Stuart
 • Eelke Verboom


Illustratie

 • Peter Veldt

Tekst

 • Ilse Miedema
 • Johan Stuart

Opmaak